Eğitim

 • ADLİ TIP, TARİHÇE VE TÜRKİYEDE’Kİ YAPILANMA
 • ADLİ  BİLİMLERE  GİRİŞ
 • KİMLİK TEŞHİSİ, KİMLİKLENDİRME
 • ÖLÜM
 • OTOPSİ
 • ASFİKSİ SONUCU ÖLÜMLER
 • YARALAR  I,  YARALAR II
 • ATEŞLİ SİLAH YARALARI
 • ADLİ RAPORLAR
 • RAPORLARDA KARŞILAŞILAN ADLİ SORUNLAR
 • ADLİ DNA ANALİZLERİ
 • HEKİMLERİNİN YASAL SORUMLULUKLARI
 • ÇOCUK İSTİSMARI
 • ADLİ TOKSİKOLOJİ
 • ADLİ JİNEKOLOJİ
 • CİNSEL SUÇLAR
 • BİLİRKİŞİLİK VE TIBBİ UYGULAMA HATALARI
 • FELAKET KURBANLARININ KİMLİKLENDİRİLMESİ
 • ASFİKSİLİ ÖLÜM
 • ADLİ TOKSİKOLOJİ
 • OLAY YERİ İNCELEMESİ
 • TCK’YARALARLA İLGİLİ YASAL MEVZUATLAR
 • MALULİYET RAPORLARI
 • ALKOL ZEHİRLENMESİNİN ADLİ BOYUTU
 • YAŞ TAYİNİ
 • ŞİDDET